fbpx

Ako sa zo žiakov stali herci

Na našu školu zavítali herci zo súkromného konzervatória Dezidera Kardoša v Topoľčanoch, aby žiakom siedmeho, ôsmeho a deviateho ročníka zahrali hru zo študentského prostredia. Tragický príbeh, ktorý predstavil stále aktuálny problém kyberšikany, zahrali interaktívnou technikou. Herci, po zahratí príbehu, zahrali celé predstavenie znovu, študenti však mali možnosť jeho dej kedykoľvek zastaviť a jednanie hlavných hrdinov korigovať. Dokonca sa mohli v tú chvíľu aj do deja priamo zapojiť a situáciu, v ktorej hlavný hrdina podľa ich mienky jedná chybne, riešiť z ich pohľadu lepším spôsobom. Tak mohli problém intenzívnejšie vnímať, prežívať a hlavnému hrdinovi pomôcť. Po predstavení nasledovala búrlivá diskusia, ktorá prezradila, že predstavenie prinútilo žiakov nielen kriticky myslieť, ale aj prejaviť empatiu s obeťou kyberšikany a odsúdiť takéto „choré“ správanie.

Mgr. Monika Píšová