fbpx

Ocenená učiteľka – Mgr. Andrea Machová

Aj tento rok si 28. marca o 9:00 hod. v priestoroch KaSS v Prievidzi 25 učiteľov prevzalo Plaketu Jána Amosa Komenského. Toto ocenenie je poďakovaním za prácu a aktivity, ktoré pedagógovia vykonávajú nad rámec svojich každodenných učiteľských povinností. Jednou z nich bola učiteľka nášho gymnázia Mgr. Andrea Machová. Jej nominácia obsahovala tieto slová: Pani Machová patrí medzi najlepších pedagógov Piaristickej spojenej školy Františka Hanáka nielen podľa názoru svojich kolegov, ale aj podľa názoru žiakov. Hoci je na svojich žiakov primerane náročná, vyniká svojim ľudským a láskavým prístupom k nim. Biológiu ako voliteľný predmet si aj vďaka nej vyberá najviac žiakov školy. Gymnazisti, ktorí absolvujú tento voliteľný predmet pod jej vedením, dosahujú vynikajúce výsledky v prijímacích skúškach na vysoké školy s medicínskymi odbormi. Aktívne využíva technologické inovácie vo vzdelávacom procese. Je ochotná komukoľvek vždy pomôcť. Pani Machová je koordinátorkou environmentálnej výchovy – túto pozíciu vykonáva zodpovedne,  aktívne vedie žiakov k ochrane prírody. Je to výnimočná učiteľka, o ktorej môžeme povedať, že je pre školu darom.