fbpx

Boli sme úspešní aj v krajskom kole súťaže v rétorike

13. apríla 2018 sa v Uhrovci uskutočnilo krajské kolo súťaže v rétorike – Štúrov a Dubčekov rétorický Uhrovec. Naše gymnázium malo zastúpenie v I. a III. kategórii. Hoci sa naši študenti takejto súťaže zúčastnili po prvýkrát, svojím prejavom zaujali odbornú porotu a nezostali bez ocenenia. Magdaléna Lakatošová z prímy získala Cenu predsedu TSK Ján Mikuško z I. G Cenu starostky Uhrovca. Obom žiakom blahoželáme a ďakujeme za vzornú reprezentáciu školy.

PK SJL