fbpx

Naše mladé talenty v biologickej olympiáde kategórie E

Biologická olympiáda kategórie E je známa aj pod názvom „Poznaj a chráň“ Súčasťou prípravy na túto súťaž je okrem teoretických vedomostí aj práca v teréne –pozorovanie a mapovanie vybraných rastlinných a živočíšnych druhov. Do okresného kola postúpili z našej školy 5 žiaci, z ktorých žiak Ján Fungáč z prímy obsadil 1.miesto v odbornosti botanika a žiak Adam Kašša zo 6.B získal 2.miesto v odbornosti zoológia. Ostatní súťažiaci Veronika Ľahká z prímy, Samo Prištic z prímy a Ján Číž z prímy boli úspešnými riešiteľmi súťaže.

Dňa 9.mája 2018 sa uskutočnilo krajské kolo súťaže v Považskej Bystrici, kde našu školu reprezentovali Ján Fungáč z prímy a Adam Kašša zo 6.B. Obaja preukázali dobré znalosti o rastlinách a živočíchoch Slovenska a stali sa úspešnými riešiteľmi tejto súťaže.

 

Všetkým žiakom ďakujeme za vzornú reprezentáciu našej školy!

 

Mgr. Anna Čížová