Netradičné knižnice vďaka Raiffeisen banke sa podarili zhotoviť a skrášľujú naše chodby.

Netradičné knižnice vďaka Raiffeisen banke sa podarili zhotoviť a skrášľujú naše chodby.

Milí rodičia, študenti, priatelia,

opäť nám Raiffeisen banka prispela sumou 1000 eur na projekt Netradičná knižnica.

Naši študenti zorganizovali zbierku kníh, ktoré sme do týchto knižníc umiestnili. Žiaci a študenti z nich majú veľkú radosť.  Aj Vy ste prispeli svojím hlasom, alebo darovanou knihou k rozvoju kultúry a k posilneniu čitateľskej gramotnosti. Ďakujeme za Vašu podporu.