fbpx

Vzdelávanie na získanie nižšieho stredného vzdelania

V školskom roku 2020/2021 Vzdelávanie na získanie nižšieho stredného vzdelania neotvárame.