Vzdelávanie na získanie nižšieho stredného vzdelania

Vzdelávanie na získanie nižšieho stredného vzdelania

V školskom roku 2018/2019 Vzdelávanie na získanie nižšieho stredného vzdelania pre nízky počet záujemcov neotvárame.