fbpx

Verejná zbierka

Verejná zbierka

na podporu piaristických škôl

 

Názov zbierky: Pietas et Litterae

číslo zbierky: 000-2017-033377

Organizátor zbierky: Rehoľa piaristov na Slovensku

Trvanie zbierky: 1. november 2017 – 31. august 2018

Spôsoby vykonávania:

  • zasielaním príspevkov na osobitný účet,
  • zbieraním do stacionárnych pokladničiek,
  • predajom predmetov, ak je príspevok zahrnutý v ich cene (min. 50%),
  • predajom vstupeniek na kultúrne podujatia, športové podujatia alebo iné verejné podujatia usporadúvané na získanie príspevkov, ak je príspevok zahrnutý v cene vstupeniek (min. 20%).

Číslo bankového účtu IBAN: SK90 0200 0000 0038 6288 6654

Názov banky: Všeobecná úverová banka, a.s., kód banky: 0200

Kontaktná osoba: Mgr. Ľuboš Kováč, t.č. 0910180793, email: zbierka@piaristi.sk

Informácie o zbierke nájdete aj na: www.piaristi.sk