fbpx

Vzácna návšteva

Vo štvrtok 20.septembra sme v našej škole privítali  vzácneho a zaujímavého hosťa – pátra Róberta Baleka SVD, verbistu a misionára. Ako misionár slúži už takmer deväť rokov v Rusku. Pôsobil v Moskve, v Tambove, v Irkutsku a v súčasnosti je na ostrove Sachalin, „na konci sveta“, ako on sám s úsmevom hovorieva o tejto časti Ruskej federácie.

Návšteva začala možno trochu netradične – hodinou ruského jazyka pre tých študentov, ktorí sa ako druhý cudzí jazyk učia ruštinu. Náš hosť  ochotne súhlasil a celú hodinu výlučne po rusky rozprával o Rusku a o živote v tejto krajine. Bolo to zaujímavé a poučné a nielen pre študentov. Aj niektorí profesori, ktorí sa ruštinu kedysi učili a ešte ju nezabudli, prišli počúvať.

Hlavná prednáška – pravdaže, už po slovensky – bola potom v kostole. Páter Róbert vie rozprávať veľmi pútavo a prítomných študentov, žiakov i profesorov zaujal príhodami a zážitkami zo svojho pobytu v Rusku a svojej misijnej činnosti. Ale tiež vyzval mladých ľudí, aby neboli ľahostajní a zaujímali sa aj o druhých a pomáhali, kde je to potrebné.

Sme veľmi radi, že k nám páter prišiel a do svojho nabitého programu zaradil návštevu našej školy. Budeme sa tešiť na ďalšie spoločné stretnutie!

Text:   PhDr. Anna Gondová

Foto:   Katka Thomayová, III.G