Milí rodičia!

Milí rodičia!

Ako ste boli informovaní na plenárnom ZRPŠ, Rehoľa piaristov na Slovensku aktuálne pripravuje vizitáciu našich škôl. Chceme vás teda poprosiť o spoluprácu vo vyplnení dotazníka, ktorý nám pomôže pri hodnotení a diskutovaní o tom, ako jednotlivé úlohy v našich školách plníme a zároveň vyjasní očakávania, ktoré od našich škôl máte.

Dotazníky sú anonymné a ich vyplnenie nebude trvať dlhšie ako 10 minút. Nájdete ich na stránke:

https://www.piaristi.sk/spolupraca-v-prievidzi/

 

Ďakujeme za váš čas, pre naše školy a ich budúcnosť je veľmi potrebný.