fbpx

Semináre pre učiteľov

IUVENTA, organizácia zodpovedná za predmetové olympiády a súťaže usporiadala v októbri v mestách semináre pre učiteľov „Ako vychovať úspešného olympionika“ a ako hostí na besedu do Banskej Bystrice pozvala Mgr. Mareka Šimurku a žiaka Martina Franeka. Vďaka viacerým medailovým úspechom na celoslovenských olympiádach v minulých rokoch sme začínajúcim ale aj skúseným učiteľom z viacerých krajov rozprávali ako vyhľadávať a pracovať s nadanými žiakmi, ako prebieha príprava na olympiády, plánovanie, realizácia a prezentovanie výskumných prác, aká je spolupráca medzi učiteľom-konzultantom a žiakom-súťažiacim a tiež akým ťažkostiam je potrebné čeliť a ako ich prekonávame.

Pozvanie nás potešilo i prekvapilo zároveň, no veríme, že skúsenosti z (len) 14 rokov učiteľskej praxe, počas ktorej sa 9 žiakom podarilo prebojovať do celoslovenských kôl súťaží, pričom piati z nich aj získali medailové pozície, obohatili a inšpirovali ostatných prítomných učiteľov stredných a najmä základných škôl.

O tejto našej prezentácii informovala aj IUVENTA na svojej stránke.

https://www.iuventa.sk/sk/Olympiady/Novinky/motivovali-sme-ucitelov-v-kosiciach-i-banskej-bystrici.alej?ind=