Mladí v IT – projekt realizovaný s podporou TSK

Mladí v IT – projekt realizovaný s podporou TSK

V mesiaci október sme v Piaristickej spojenej škole otvorili krúžky programovania robotov.  Pre mladších žiakov  každoročne realizujeme  krúžok „LEGO Mindstorms“. Vďaka zrealizovanému projektu  pod názvom Mladí v IT sme  prvýkrát otvorili krúžok  „Programovanie mikrokontrolérov“ pre starších žiakov. Projekt bol zrealizovaný vďaka Participatívnemu – komunitnému rozpočtu TSK. Trenčiansky samosprávny kraj podporil náš projekt sumou 2200 eur. Vďaka nej sme vybudovali učebňu IT a robotiky. Učebňa je vybavená  notebookmi, osciloskopom, mikrokolpoltérmi, multimetrami,  senzormi a ďalšími potrebnými  elektrotechnickými súčiastkami.  Takmer každý utorok v popoludňajších hodinách sa žiaci a študenti vo veku od 13 rokov  stretávajú  vo voľnom čase v učebni a navrhujú roboty. Ich tvorivú činnosť  rozvíja člen občianskeho združenia Kalazans, ktorý je odborníkom v tejto oblasti. Absolvent Žilinskej univerzity, ktorý im neformálnym vzdelávaním odovzdáva svoje vedomosti z robotiky a rozvíja u nich vedomosti z programovania. U mladých takýmto spôsobom zvyšujeme záujem o technické odbory, zlepšujeme IT zručnosti a pomáhame im zmysluplne tráviť voľný čas.