fbpx

Finančná akadémia na našej škole

V stredu 21.11. a 28.11. sa študenti III.F a IV.F zúčastnili na vzdelávacom programe Finančná akadémia, realizovaného Nadáciou PARTNERS.

Cieľom týchto interaktívnych prednášok je viesť mladých ľudí k väčšej finančnej zodpovednosti. Zaujímavou cestou dostali návod, ako robiť správne finančné rozhodnutia ešte skôr, ako dostanú do rúk svoju prvú výplatu. Finančná akadémia je interaktívna forma vzdelávania, umožňujúca študentom otestovať si svoje finančné rozhodnutia na konkrétnych modelových situáciách.
Naši študenti sa aktívne zapájali do pripravených aktivít a dozvedeli sa, ako správne pracovať s peniazmi.