fbpx

V Dejepisnej olympiáde sme najlepší z okresu Prievidza

Vynikajúce výsledky v Dejepisnej olympiáde sú v našej škole tradíciou už 6. rok. V tomto školskom roku sme v okresnom kole, ktoré sa konalo 14. 2. 2019, dosiahli opäť mimoriadne úspechy.

Základnú školu reprezentovalo 5 žiakov. Získali 1. a 2. miesto v kategórii C, 3. miesto v kategórii F a 4. miesto v kategórii E.

Gymnázium, ktoré reprezentovali 3 žiaci, získalo 1. miesto v kategórii D.

Zo 6 žiakov z okresu Prievidza postupujú do krajského kola olympiády 3 žiaci z našej školy.

Súťaž si vyžaduje zvládnutie veľkého rozsahu učiva a zodpovednú prípravu. Všetci naši žiaci, ktorí obsadili víťazné pozície, ukázali aj vysokým počtom bodov, ktoré v testoch získali, že majú výborné vedomosti a záujem o štúdium histórie.

VÝSLEDKY ŽIAKOV ZŠ:

Kategória C (9. ročník) – počet súťažiacich: 34

Andrej Mazánik (IX. A) – 1. miesto – 96 bodov (max. počet – 100 bodov)

Jakub Struhačka (IX. A) – 2. miesto – 91 bodov

Kategória F (6. ročník) – počet súťažiacich: 20

Branislav Mazánik (VI. A) – 3. miesto – 77 bodov

Kategória E (7. ročník) – počet súťažiacich: 29

Simonka Mezeiová (VII. B) – 4. miesto – 83 bodov (od 3. miesta ju delil 1 bod)

Adam Kašša (VII. B) – 11. miesto (ÚR)

VÝSLEDKY ŽIAKOV GYMNÁZIA:

Kategória D (8. ročník) – počet súťažiacich: 18

Adam Borák (tercia) – 1. miesto – 88 bodov

Kategória C (9. ročník) – počet súťažiacich: 34

Kristián Turancsík (kvarta) – 8. miesto (ÚR)

Krištof Kabina (kvarta) –  9. miesto (ÚR)

Všetkým ôsmim súťažiacim ďakujeme za vzornú reprezentáciu našej školy a Andrejovi, Jakubovi a Adamovi prajeme, aby sa im rovnako úžasne darilo aj v krajskom kole súťaže, ktoré sa uskutoční 21. 3. 2019 v Trenčíne.

Mgr. Martina Grolmusová