fbpx

Traja žiaci sa prebojovali do celoštátnych kôl Biologickej olympiády a Stredoškolskej odbornej činnosti.

Dňa 26. 3. 2019 sa na Fakulte zdravotníctva Trenčianskej Univerzity konalo krajské kolo Biologickej olympiády. Napriek malému záujmu o školské kolo na našej škole, prihlásení žiaci žali úspechy. Príjemným prekvapením bol postup Jakuba Kunovského v teoreticko-praktickej časti v kategórii A, ktorý zužitkoval svoje vedomosti, schopnosti logického myslenia i tréning z prípravného štúdia a dokázal sa umiestniť na 2. mieste. Po Veľkej Noci ho čaká celoslovenské kolo najvyššej a teda aj najťažšej kategórie súťaže. Nech mu jeho sústredené logické myslenie a chápanie biologických zákonitostí poslúži i v Bratislave.

V teoreticko-praktickej časti kategórie B súťažil aj Martin Franek, ktorý sa ako úspešný riešiteľ umiestnil na krásnom 5. mieste a to aj napriek kratšiemu času, pretože súčasne súťažil so svojím výskumným projektom v projektovej časti súťaže. Komisii predstavil svoj posledný výskum, ktorý riešil vyše pol roka. Jeho prácu s názvom „Sekundárne minerály z banských háld v okolí obce Chvojnica“ uznali ako najlepšiu a postupuje z 1. miesta do celoslovenského kola.

V piatok 5. 4. 2019 zožala skvelý úspech aj Michaela Alexandra Grušpierová na krajskom kole Stredoškolskej odbornej činnosti, kde v kategórii 05 – Životné prostredie, geografia, geológia zvíťazila a z 1. miesta postupuje do celoslovenského kola do Košíc. Jej víťazná práca s názvom „Vplyv zloženia a vlastností pôd Hornej Nitry na činnosť celulolytických baktérií“ skúma problematiku rozkladu papiera v prírode.

Všetkým súťažiacim gratulujeme, želáme veľa úspechov v celoslovenských kolách a ďakujeme, že rozvíjajú svoje talenty a neboja sa prekonávať ťažkosti. Veríme, že v budúcom štúdiu a profesii zužitkujú mnohé zručnosti, ktoré takto rozvíjajú. Nech je to povzbudením aj pre ďalších, ktorí váhajú pracovať na sebe, alebo sa zastavia pred prekážkami.

Mgr. Marek Šimurka