Dobrovoľníci v žltých tričkách aj z našich radov

Dobrovoľníci v žltých tričkách aj z našich radov

Každý z nás sa už celkom iste stretol s nepriateľom zvaným rakovina. Možno doma, možno v škole, v zamestnaní, vo svojej širšej rodine, veď v boji s touto zákernou chorobou sa môže ocitnúť ktokoľvek.

Počas 23. ročníka verejnoprospešnej finančnej zbierky Deň narcisov, ktorú organizuje Liga proti rakovine, 11.apríla ožilo aj naše mesto vďaka mnohým mladým dobrovoľníkom. V tento deň stretávali na uliciach ľudí so žltým narcisom. Pripnutím tohto symbolu mohol totiž každý vyjadriť svoju spolupatričnosť s ľuďmi, ktorí bojujú s rakovinou. Finančný výnos zbierky sa každý rok použije na projekty zamerané na priamu pomoc onkologickým pacientom a ich rodinám.

Piaristická spojená škola F.Hanáka sa do tejto zbierky pravidelne zapája a ani tento rok sme nevynechali. 12 študentov a žiakov školy si oblieklo žlté tričká s logom Dňa narcisov a v uliciach mesta rozdávali žlté narcisy a zbierali dobrovoľné finančné príspevky. Vyzbierali spolu 1459,87 eur.

 

Našim dobrovoľníkom ďakujeme a ako škola radi pomôžeme v tejto zbierke aj v budúcnosti.

PhDr. Anna Gondová, Mgr. Elena Blašková