ECDL certifikát

ECDL certifikát

S podporou projektu IT Akadémia sme sa zapojili do medzinárodne platnej certifikácie študentov našej školy zameranej na ovládanie počítača ECDL  (European Computer Driving Licence) tzv. „vodičský preukaz na počítač“.  V januári sme začali s gymnazistami  prípravu na zvládnutie štyroch modulov podľa štandardu ECDL. Testovanie z prvých dvoch modulov sa uskutočnilo v našej škole 17. apríla pod dohľadom komisárov zodpovedných za testovanie na Slovensku. Budeme netrpezlivo čakať na výsledky. Testovanie z ďalších dvoch modulov nás čaká ešte 3. mája. Celá príprava aj testovanie bola pre študentov školy bezplatná vďaka národnému projektu IT Akadémia. Ďalší cyklus prípravy na certifikáciu ECDL  pre študentov školy bude otvorený až nasledujúcom školskom roku.

Mgr. Ambróz Jamriško

koordinátor projektu na škole