Závislosť na internete a sociálnych sieťach

Závislosť na internete a sociálnych sieťach

Predstavuje silný a moderný fenomén. Predovšetkým rýchly rozmach sociálnych sietí a chatových služieb prinieslo veľké riziká v súvislosti so vznikom a rozvojom virtuálnych závislostí. Potenciál sociálnych sietí je v tomto smere prakticky nekontrolovateľný. Ľudia miesto vytvárania normálnych zdravých sociálnych vzťahov favorizujú tvorbu virtuálnych a neosobných kontaktov na sociálnych sieťach. Ľudia unikajú z reálneho sveta do sveta virtuálneho. So všetkými dôsledkami. Práve na túto tému prišla na našu školu prednášať p. psychologička Mgr. Renáta Botková z resocializačného zariadenia Provital, ktorá sa profesne venuje práve pacientom s problémami závislosti aj na soc. sieťach. A tak sa žiaci 6,A, 7.A, 7.B, 8.A a tercie mohli viac dozvedieť o príznakoch, prevencii a liečbe tohto nebezpečného správania.

Mgr. Monika Píšová