Lúčili sme sa so školským rokom, a ďakovali

Lúčili sme sa so školským rokom, a ďakovali

Počas sv. omše sme ďakovali za uplynulý školský rok 2018/2019. Po jej skončení boli ocenení najlepší študenti jednotlivých organizačných zložiek. Lúčili sme sa s deviatakmi, ale i pátrom Marekom, ktorého čakajú nové výzvy na Piaristickej spojenej škole v Nitre. Za jeho službu a nezmazateľnú stopu, ktorú na našej škole zanechal vyslovujeme veľké ďakujeme.

 

IMG_3072.jpg
IMG_3081.jpg
IMG_3088.jpg
IMG_3102.jpg
IMG_3121.jpg
IMG_3154.jpg
IMG_3162.jpg
IMG_3163.jpg
IMG_3173.jpg
IMG_3187.jpg