fbpx

Deň gramotnosti

Každý rok si 8. 9. pripomíname Medzinárodný deň gramotnosti. V tento deň zvlášť myslíme na deti v chudobných a rozvojových krajinách, ktoré nemajú primerané životné podmienky, aby mohli navštevovať školu a získať vzdelanie. Vďaka p. uč. Gondovej sme sa na prednáške mohli zoznámiť so životom v komunitnom centre pre opustené deti v Tanzánii, kde počas letných prázdnin pôsobila ako dobrovoľníčka. Ďakujeme jej za ochotu porozprávať o svojich zážitkoch, za ukážku krásnych látok a tašiek a rýchlokurz svahilčiny. Vážme si, čo doma máme.

PK CJ