PRVÍ ABSOLVENTI ECDL KURZU

PRVÍ ABSOLVENTI ECDL KURZU

ECDL (European Computer Driving Licence), resp. Európsky vodičský preukaz na počítače

je systém na overovanie (certifikáciu) znalostí a zručností v oblasti práce s výpočtovou technikou určený pre bežného používateľa osobného počítača.

Certifikáty systému ECDL sú medzinárodne rešpektovanými dokladmi o tom, že ich držiteľ dosahuje požadovanú úroveň (štandard) znalostí a zručností z príslušnej oblasti IT, ktorú preukázal na testoch podľa celosvetovo platnej metodiky.

Aj študenti našej školy využili možnosť v rámci projektu IT Akadémie sa  vyškoliť a nechať certifikovať v systéme ECDL. Vzdelávanie prebiehalo prostredníctvom konzultácii v mesiacoch január – apríl. V máji sa uskutočnila certifikácia v našich priestoroch za prítomnosti skúšobných komisárov. Certifikát ECDL získalo celkovo 11  gymnazistov.

Gratulujeme!

ECDL certifikát umožníme aj tento školský rok získať zadarmo študentom našej školy. Viac informácii získate u zástupcu riaditeľky školy.