PRIEVIDZA E-GUIDE

PRIEVIDZA E-GUIDE

 

 

 

Dňa 11 . októbra 2019 uskutoční Piaristická spojená škola F. Hanáka praktickú prezentáciu „Mestskej ralley“,  ktorá je výstupom  projektu Erasmus + Europa, was verbindet uns?  Aktivita „Mestská ralley“  je inovatívna učebná pomôcka /inšpirovaná geokeškami typu Wherigo/. Cez #erasmusdaysSK bude, prakticky v teréne, prístupná žiakom, učiteľom a verejnosti.

 Všetci ste vítaní!