Erasmus Days

Erasmus Days

V dňoch 10. – 12. októbra 2019  prebiehala celosvetová  kampaň Erasmus Days, ktorá vyzdvihuje prínos Erasmus +. Piaristická spojená škola F. Hanáka úspešne realizuje projekt v rámci Erasmus + „Europa, was verbindet uns?“ Tento rok sme aj my, spoločne pridali Slovensko na celosvetovú  mapu Erasmus Days 2019. Počas tohto dňa, bola našim žiakom, učiteľom a verejnosti a aj  v rámci Domáceho vzdelávania , prakticky prístupná Mestská ralley  /inšpirovaná geokeškami typu Wherigo/, ktorá bola realizovaná ako výstup projektu počas výmenného stretnutia na Slovensku. Bližšie informácie o projekte získate na www.piaristi-pd.sk pod ikonkou Erasmus +II

Tu si pozrite ako to všetko prebiehalo:

 

PSX_20191012_112747.jpg
PSX_20191012_113017.jpg
PSX_20191012_113211.jpg
PSX_20191012_113228.jpg
PSX_20191012_113341.jpg
PSX_20191012_113355.jpg
PSX_20191012_113431.jpg
PSX_20191012_113447.jpg
PSX_20191012_113515.jpg
PSX_20191012_113533.jpg
PSX_20191012_113634.jpg
PSX_20191012_113705.jpg
PSX_20191012_113722.jpg
PSX_20191012_113930.jpg