Študentská kvapka krvi

Študentská kvapka krvi

Veľmi nás teší, že aj medzi našimi študentami maturitných ročníkov sa našli dobrovoľníci, ktorí prekonali strach a rozhodli sa prvýkrát darovať krv. Prajeme im veľa zdravia a odvahy, aby sa z nich časom stali hrdí nositelia Janského plakety.

Mgr. Andrea Machová