Soft skills komunikačné schopnosti

Soft skills komunikačné schopnosti

Workshopy z oblasti Rozvoj mäkkých zručností sa uskutočnili pre študentov maturitných a predmaturitných ročníkov. Projekt To dáš!, ktorý v spolupráci so strategickým partnerom getCLIENTS prináša na Slovensko spoločnosť Coca‑Cola HBC Česko a Slovensko. My sme si vybrali tri témy – Komunikácia, Spätná väzba a menežment času.