Nová linka pomoci pri online ohrození

Nová linka pomoci pri online ohrození

Na Slovensku pôsobí niekoľko liniek pomoci aj v oblasti internetových nebezpečenstiev. Cieľové skupiny sú deti a mládež, či zraniteľné/vyčlenené skupiny. Z našej praxe vieme, že jednej cieľovej skupine sa doteraz v oblasti online ohrození nevenovala dostatočná pozornosť, a to školám a rodičom. Preto bola na Slovensku spustená nová Linka pomoci v oblasti všetkých online ohrození pre rodičov, riaditeľov škôl, pedagógov, školských psychológov, výchovných poradcov a ďalších pedagogických pracovníkov. Linka sa symbolicky spustila pri príležitosti medzinárodného Dňa bezpečného internetu 2020.

 

LINKA POMOCI

 

Neanonymná linka bude poskytovať poradenstvo a pomoc:

  • rodičom,
  • materským,
  • základným,
  • stredným,
  • vysokým školám a ďalším vzdelávacím a výchovným inštitúciám vrátane centier pre rodiny a deti.

V prípade potreby školu navštívia odborníci. Ich výber závisí od konkrétneho prípadu: pozvaní budú aj koordinátori ochrany detí pred násilím, Centrá pedagogicko-psychologického poradenstva a prevencie, Metodicko-pedagogické centrá, školské úrady, preventisti Policajného zboru a mestských polícií, už existujúce linky pomoci (Linka detskej istoty, Linka detskej dôveryPomoc.skStopline.skPrevenciasikanovia.sk) a ďalší.

Mgr. Monika Píšová