fbpx

Environmentálne práce žiakov tercie

Žiaci triedy tercia počas dištančného vzdelávania v rámci hodín biológie pracovali na rozmanitých témach zameraných na životné prostredie – environmentálnych témach. Ktosi by povedal „ekologických“, ale to nie je dostatočne široký pojem na to, aby zahrnul šírku tém, ktorým sme sa venovali. Žiaci mali preskúmať zdroje informácií, triediť, vyberať a spracovať ich do podoby skladacieho letáku, ktorý by mohol byť užitočným pre ostatných. Niektorí sa zaoberali triedením odpadu, šetrením vodou a energiou, iní znečisťovaním zložiek krajiny, ďalší sa zaoberali globálnymi environmentálnymi problémami ako je ozónová diera a klimatická zmena. Pozrite si ich a možno aj vy nájdete dobré rady a inšpirácie.

Robili ich v rôznych programoch, takže som ich upravil do jednotnej podoby obrázkov. Pri ich čítaní si treba uvedomiť, že sú to vždy dve strany jedného papiera a začiatok je vpravo a koniec v strede prvej strany. Druhá strana je vnútro letáku. Názorne to vidieť na letáku o ekologickom poľnohospodárstve, ktorý autorka vyrobila ručne na papier. Všetky texty, informácie a obrázky žiaci použili na vyučovacie účely s cieľom splniť si školské povinnosti, takže uplatnili zákonnú licenciu podľa autorského práva. Autori letákov súhlasili so zverejnením ich diel na webstránke a FB školy s menom alebo bez uvedenia mena.

Mgr. Marek Šimurka