fbpx

Prevádzkové poriadky

Zverejňujeme prevádzkové poriadky jednotlivých zložiek, ktoré boli tvorené s prihliadnutím na súčasnú epidemiologickú situáciu. Zároveň žiadame všetkých, aby dodržiavali zásady ROR (rúško – odstup – ruky) a zbytočne nezvyšovali riziko nákazy. Podrobnejšie informácie je možné nájsť aj na stránke Ministerstva školstva. 

Ďalšie informácie sú aj na špecializovanom webe korona.gov.sk.

Prevádzkový poriadok ZŠ platný od 1.9.2020

Prevádzkový poriadok SOŠ + GYM platný od 1.9.2020

Dodatok k prevádzkovému poriadku ŠKD – od 01.09.2020