fbpx

Rozhodnutie ministra – 12.10. 2020

Milí rodičia, žiaci, kolegovia!

Minister školstva SR na základe aktuálnej situácie prijíma s platnosťou od 12.októbra 2020 opatrenia na spomalenie šírenia nákazy Covid 19. Opatrenia zasahujú do chodu našej školy nasledovne:

·        Materská škola pracuje v bežnom režime. Pri príchode a odchode môže dieťa sprevádzať jeden rodič. Deťom sa silne odporúča nosiť rúška

·        Základná škola a triedy príma, sekunda, tercia a kvarta sa vzdelávajú podľa platného rozvrhu prezenčnou formou v škole. Jedáleň aj školský klub detí pracuje podľa doterajšieho režimu, rodičia naďalej nemôžu vstupovať do budovy školy. Činnosť krúžkov je pozastavená. Všetky deti aj vrátane 1.st ZŠ musia nosiť rúška.

·        Žiaci strednej odbornej školy, žiaci štvorročného gymnázia a vyššieho osemročného gymnázia sa budú  vzdelávať podľa platného rozvrhu dištančnou formou. Žiaci si môžu prísť vyzdvihnúť učebnice a pracovné zošity zo školy v pondelok 12.10.

UPOZORNENIE

Žiaci SEXTY sú v karanténe  do 17.10.2020, musia sledovať svoj zdravotný stav, zostať v domácej izolácii a zdržať sa sociálnych kontaktov.

Opatrenia sa môžu meniť podľa aktuálnej situácie, preto sledujte aktuálne informácie.

vedenie školy

Rozhodnutie ministra – 12.10.2020