fbpx

Psychologická pomoc

Milí žiaci, milí rodičia,

niektorí z nás opatrenia súvisiace s uzatvorením škôl znášajú lepšie, niektorí horšie. Je to obdobie, kedy sa veľa z nás cíti opustených, izolovaných, bezradných pri príprave na vyučovanie alebo pri riešení iných problémov.
Vzhľadom na situáciu si Vám dovoľujem ponúknuť poradenské služby a psychologickú pomoc prostredníctvom emailu, prípadne formou videohovorov. V prípade potreby som Vám k dispozícii na emailovej adrese katarina.jankova@piaristi-pd.sk.

Ak potrebujete poradiť či pomôcť, máte aj nasledovné možnosti psychologickej a špeciálno-pedagogickej pomoci poskytovanú VÚDPaP-om:

– poradenská emailová nonstop linka koronavirus@vudpap.sk

– telefonická linka pre rodičov, ktorí akútne potrebujú pomoc psychológa: 02 4488 1649 (v pracovných dňoch od 9:30 do 14:30)

– bezplatná zelená VÚDPaP linka: 0800 864 883 (v pracovných dňoch od 9:00 do 18:00)