Škola (čiastočne) otvorená

Škola (čiastočne) otvorená

Od 10.11. je škola opäť otvorená pre žiakov materskej školy a 1.st ZŠ. Starší žiaci sa ostávajú vzdelávať dištančnou formou.