fbpx

Práce študentov SOŠ z odborov PA, UMŠ a V

Ani počas dištančného vzdelávania naši študenti odborov pedagogický asistent a učiteľstvo pre materské školy a vychovávateľstvo nemôžu vyjsť z cviku a realizujú veľa kreatívnych a tvorivých úloh či už z predmetov psychológia a špeciálna pedagogika alebo prax a tvorivá dramatika. No uznajte: Nemáme na škole veľmi kreatívne deti? Sami sa na ich práce nevieme vynadívať a jedno dielo je krajšie ako druhé.

(Mgr. Romana Rusňáková)

Práce z predmetu Výtvarná výchova

Práce z predmetu Špeciálna pedagogika

Práce z výcviku