fbpx

Úsmev ako dar – projekt dobrovoľníctva

Dňa 5. 3. 2021 sa žiaci sexty a 2. G mohli stretnúť s Miškou Brunclíkovou a Luckou Krajčíkovou z organizácie Úsmev ako darPrievidzi. Okrem toho, že sa dozvedeli, ako a čím žijú deti v detských domovoch, dostali ponuku stať sa dobrovoľníkmi pre centrum pre rodinu (nové označenie pre detský domov).

Naším cieľom ako školy je žiakov viesť k dobrovoľníckej činnosti, a preto v rámci vízie sme pre žiakov 2. ročníkov strednej školy pripravili projekt dobrovoľníctva v objeme 10 vyučovacích hodín. Sme presvedčení, že treba žiakov učiť byť citliví na potreby iných a nezištne pomáhať.   

(Mgr. Marta Orlíková, Mgr. Zuzana Korineková)