fbpx

Záznam z online DOD 2021

Ďakujeme všetkým zúčastneným za sledovanie online DOD 2021. Pre tých z vás, ktorí to tentokrát nestihli, ponúkame záznam úvodnej časti.

Obsah:

0:38 Video mapujúce školský rok (aktivity, akcie, udalosti, …)

2:45 Príhovor pána riaditeľa Ambróza Jamriška a pátra Janka Hríba

5:00 Predstavenie školy

11:25 Predstavenie 8-ročného gymnázia

13:10 Predstavenie 4-ročného gymnázia

15:50 Predstavenie odboru Multimédiá

18:50 Predstavenie odboru Pedagogický asistent a Učiteľstvo pre MŠ a vychovávateľstvo

21:57 Rozhovor s absolventom + dôležité termíny (gymnázium)

23:34 „Tak určitee“ 🙂

24:40 Rozhovor s rodičom

29:22 Dôležité termíny SOŠ

(Mgr. Vladimír Ondrejka)