fbpx

Kto chce, hľadá spôsoby… 2. časť

Tak v tomto duchu sa nesú aj tohtoročné predmetové olympiády, aj z pohľadu organizátorov a Iuventy, aj z pohľadu našich žiakov. Opäť ako „v prvom dieli tohto seriálu článkov“ o našich olympionikoch, i v geografickej olympiáde sú počty zapojených vyššie ako v minulosti. A žeby úspechy neboli? Čítajte ďalej…

Z nižšieho stupňa gymnázia súťažili dvaja žiaci sekundy v kategórii F a v okresnom kole sa stali úspešnými riešiteľmi. Za vyšší stupeň gymnázia z ôsmich žiakov zapojených do školského/nominačného kola kategórie Z postúpili šiesti do krajského kola. Z nich sa spomedzi 154 súťažiacich stal úspešným riešiteľom Martin Iliaš, ktorý sa umiestnil na 45. mieste s 27 bodmi a na 3. mieste sa s 34 bodmi umiestnil Kristián Turancsik, ktorý sa takto stal nielen úspešným riešiteľom, ale súčasne aj postupuje ďalej do celoslovenského kola.

Gratulujeme a prajeme veľa úspechov!

Na záver len zopakujem minulotýždňový odkaz pre všetkých žiakov: vrele odporúčam: zaujímajte sa o krúžok a konzultácie, pýtajte sa na olympiády, skúšajte nové veci, i keď si berú čas a komfort. Z pohľadu budúcnosti sa to oplatí.

(text: Mgr. Marek Šimurka)