fbpx

Kto chce, hľadá spôsoby… 3. časť

Ani dištančné vzdelávanie neodradilo naše skvelé francúzštinárky od toho, aby na sebe pracovali a zdokonaľovali sa v jazyku Molièra. Do krajského kola Olympiády vo francúzskom jazyku, ktoré sa uskutočnilo online cez EduPage, sme vyslali zastúpenie do všetkých kategórií. A výsledok?

Kategória 1A Lucia Ziaťková (sekunda) – 2. miesto

Kategória 1B Karolína Kulichová (tercia) – 1. miesto

Kategória 2A Zuzana Cagáňová (sexta) – 1. miesto

Kategória 2B Veronika Furjelová (septima) – úspešný riešiteľ

Piatykrát po sebe budeme mať zastúpenie na celoslovenskom kole. Karolínke a Zuzke prajeme veľa úspechov. Mille fois merci, les filles 😊

(Predmetová komisia cudzích jazykov)