fbpx

Od 19.4. nastupuje 8. a 9. roč. ZŠ

Milí žiaci, rodičia, učitelia!

Po konzultácii so zriaďovateľom školy a po preštudovaní aktuálnych usmernení Vám oznamujeme, že od pondelka 19.4.2021 nastupujú na prezenčné vyučovanie žiaci 8. a 9. ročníkov základnej školy. Ostatné triedy 2.stupňa ZŠ, gymnázia a SOŠ ešte ostávajú na dištančnom vzdelávaní.

Podmienkou nástupu do školy je podanie čestného prehlásenia zákonného zástupcu žiaka o jeho negatívnom výsledku testu a negatívnom teste dieťaťa, alebo o platnosti výnimky z testovania. Čestné prehlásenie je možné podať aj z rodičovského konta EDUPAGE.

V prvé týždne vzdelávania budeme postupovať podľa metodického usmernenia o adaptačnom období žiakov po návrate do škôl. Žiaci sa budú v prvý týždeň učiť 4- 5 hodín. O presnom rozvrhu hodín na najbližšie dni budú informovať žiakov triedni učitelia.

Stravovanie v našej školskej jedálni je zabezpečené a žiaci boli na odber stravy prihlásení. Upravenie objednávky stravy preto vykonajte individuálne najneskôr v piatok do 14.00.

V platnosti stále ostávajú opatrenia ROR (respirátor, odstup, ruky).

Tešíme sa z postupného otvárania školy a že naše triedy i chodby konečne ožijú 🙂 Všetkým Vám prajeme veľa zdravia a radosti z nových výziev pod ochranou Panny Márie – patrónky našich škôl.

(vedenie školy)

Čestné prehlásenie