fbpx

Kto dištančne, kto prezenčne ?

V prílohe nájdete rozhodnutie zriaďovateľa, v ktorom sa dočítate, ktoré ročníky sa od 26.4. 2021 do 2.5. 2021 učia prezenčne a ktoré dištančne.

Rozhodnutie zriaďovateľa