fbpx

Piaristi ocenení za olympiády

Piaristi ocenení za olympiády
Ani dištančné vzdelávanie neodradilo našich žiakov od zapojenia sa do súťaží a olympiád, ktoré sa i napriek mnohým pandemickým obmedzeniam uskutočnili online. Najväčšie úspechy dosiahli títo žiaci:Polanská Adela – okresné kolo Olympiády v NEJ ( 3. – 4. miesto)
Kulichová Karolína – okresné kolo Biologickej olympiády ( 1. miesto), okresné kolo Chemickej olympiády ( 2. miesto)
Macho Šimon – okresné kolo Matematickej olympiády ( 2. miesto)
Solčániová Sofia – okresné kolo Biologickej olympiády, botanika ( 1. miesto)
Gašparovičová Mária – okresné kolo Biologickej olympiády, botanika ( 2. miesto)
Bartíková Timea – okresné kolo Biologickej olympiády, zoológia ( 2. miesto)
Ján Liener – okresné kolo Biologickej olympiády, geológia (1. miesto)
Maroši Michal – okresné kolo Pytagoriáda ( 1. – 3. miesto)Všetci naši žiaci boli slávnostne ocenení dňa 8.6.2021 v Dome kultúry a boli im odovzdané hodnotné ceny. Srdečne im aj my gratulujeme a prajeme veľa zdaru a šťastia v budúcich súťažiach.
(Mgr. Miroslava Grolmusová)