fbpx

Zmudri do škôl

Zmudri do škôl

Ako moderná škola, ktorej záleží na budúcnosti svojich žiakov, sme naklonení zavádzaniu inovatívnych prvkov do vyučovania. Preto nás veľmi teší, že sme sa stali súčasťou programu “Zmudri do škôl”, po absolvovaní ktorého obdržíme titul Zmudri škola.

Zmudri vytvára vzdelávacie videá pre mladých ľudí a pomáha učiteľom s inovatívnym obsahom.

V programe nás zastupujú dve vyučujúce, ktoré budú so žiakmi vo vybraných triedach pracovať bádateľskou metódou a týmto spôsobom sa budú venovať rôznym občianskym a praktickým témam – Mgr. Boráková a Mgr. Pastuchová.

(text: Mgr. Zuzana Boráková)