fbpx

Budujeme vzťahy a zbožnosť

Budujeme vzťahy a zbožnosť

Na prelome októbra a novembra mali deti druhého stupňa ZŠ a nižšieho gymnázia možnosť zažiť jednodňovú duchovnú obnovu v exercičnom dome v Chrenovci. Celý program obnov bol zameraný na povzbudenie detí vo viere a upevnenie ich vzájomných vzťahov. Veľkým obohatením bol tým animátorov zložený zo žiakov našej školy, ktorí veľmi prístupnou formou odhaľovali tajomstvá viery svojim mladším spolužiakom. Veríme, že tento čas obohatený prednáškami spojenými s aktivitami, sv. omšou a športovým zápolením v prírode, prinesie svoje ovocie.

(Mgr. Monika Píšová)