fbpx

4C: kreativita, kritické myslenie, komunikácia a spolupráca v škole

4C: kreativita, kritické myslenie, komunikácia a spolupráca v škole

Mgr. Marta Orlíková

Kurz: The”Four Cs” (Creativity, Critical Thinking, Communication, and Collaboration),

Dátum: 21.3.-26.3.2022

Miesto: Amsterdam – Holandsko

Čo urobí piaristický učiteľ hneď, keď sa uvoľnia pandemické opatrenia? No predsa – ide sa vzdelávať. A tak som sa aj ja pridala k svojim kolegom dychtivým po profesionálnom raste a absolvovala som vzdelávanie v rámci programu Erasmus.

Kurz „4 C v škole“ sa konal posledný marcový týždeň v Amsterdame a bol zameraný na kľúčové kompetencie 21.storočia – komunikáciu, spoluprácu, kreativitu a kritické myslenie – a ich rozvoj vo vyučovaní. O týchto kompetenciách sa síce často hovorí, ale ich realizácia sa od teoretickej roviny ďaleko nedostane. A toto bolo jednou z hlavných výhod kurzu – okrem teoretických základov ponúkol aj pestrú paletu praktických nástrojov a aktivít využiteľných priamo v triede.

Výhodou týchto kurzov však nie je len ich vzdelávací obsah. Významnou pridanou hodnotou je aj možnosť stretnúť sa s učiteľmi z celej Európy, zdieľať skúsenosti a nápady, inšpirovať sa navzájom a tiež spoznať kultúru novej krajiny. A tak som sa okrem iného dozvedela, že meno svetoznámeho holandského maliara sa po holandsky číta „Fan Choch“. Viete o koho ide? 🙂

(text a foto: Mgr. Marta Orlíková)