fbpx

Svetlo pre Venezuelu – poďakovanie

Svetlo pre Venezuelu – poďakovanie

Milí pedagógovia a žiaci,

radi by sme Vám poďakovali za Vašu spoluprácu a akýkoľvek prínos v projekte Svetlo pre Venezuelu. Počas pôstneho obdobia ste svojimi príspevkami do stacionárnych pokladničiek (na piaristických školách a v piaristických kostoloch), či zakúpením si symbolickej baterky prispeli sumou 3 324,52 eur (táto suma je hrubý výnos). Aktivita prebehla mimoriadne úspešne na to, že išlo o prvú verejnú zbierku na podporu piaristických diel vo svete – aj vďaka vám.
ĎAKUJEME!
Verejná zbierka trvá do 31. 12. 2022 i keď aktivity, ktoré sme realizovali v školách a v kostoloch skončili.

Boli by sme vďační za vyplnenie dotazníka, ktorého vyplnenie Vám nezaberie veľa času.
Aj vďaka Vašim pripomienkam a spätnej väzbe môžeme zlepšovať aktivity, ktoré na školách robíme.

(Ľuboš Kováč, správca nadácie)