fbpx

Prihlášky na stravu do ďalšieho šk. roka

Prihlášky na stravu do ďalšieho šk. roka

Touto cestou vás chcem všetkých upovedomiť o termínoch na podanie prihlášok na stravu u pána Košeckého ( v kancelárií ŠJ Trikostrav ) pre nových žiakov:

Jún:        od 6,00 hod. do 10,00 hod.

Júl:         od 6,00 hod. do 9,00 hod.

August: od 8,00 hod. do 10,00 hod.