fbpx

Najúspešnejší žiaci ocenení od pani primátorky

Najúspešnejší žiaci ocenení od pani primátorky

Sanela Andrejkovičová, je žiačkou 5. ročníka. Svojou usilovnosťou, ale aj umeleckým talentom dosiahla  3. miesto v krajskom kole súťažnej prehliadky Hviezdoslavov Kubín v prednese prózy.

Ema Lenhartová je žiačkou prímy osemročného gymnázia.  Ema s piesňou Je chanterai od francúzskej speváčky Erzy Mucoli získala v krajskom kole súťaže Spievam po francúzsky vynikajúce 2.miesto  Za výborný spevácky výkon a znalosť francúzskeho jazyka získlala v celoštátnom kole v Banskej Bystrici 3.miesto.

Terézia Paulovičová je žiačkou kvarty osemročného gymnázia. Jej snahu ocenila porota  3. miestom v krajskom kole Olympiády vo francúzskom jazyku. Z francúzštiny pochádza veľká časť medzinárodných slov – až 70 % slov v dnešnej angličtine má francúzsky pôvod.

Ján Jozef Liener je žiakom kvarty osemročného gymnázia. Svojim úsilím a  znalosťami o zložení, stavbe Zeme, poznaním minerálov, hornín a ich vlastností dosiahol  1. miesto v krajskom kole Biologickej olympiády – geológia a postupuje do celoštátneho kola.

Daniel Jurčák je žiakom kvarty osemročného gymnázia. Mendelejevova periodická tabuľka prvkov nie je pre neho neznámy pojem. Svoje vedomosti zúročil v krajskom kole chemickej olympiády, kde získal 2. miesto.

Ester Jalčaková je žiačkou 3.A triedy. Zúčastnila sa krajského kola Slávik Slovenska – speváckej súťaže detí a mládeže v interpretácii ľudovej piesne. Svojim zvučným hlasom zaujala porotu, ktorá jej udelila 1.miesto a postup do celoslovenského kola.