fbpx

Piarfest 2022

Piarfest 2022
Po dvoch karanténnych rokoch sme opäť obnovili tradíciu stretnutia sa našich piaristických rodín. Akcia bola požehnaná pekným počasím aj veľkou účasťou. Veselú atmosféru a bohatý program s tombolou, výborným gulášom aj občerstvením si užili malí aj veľkí. Aj touto cestou chceme poďakovať všetkým sponzorom ( za príspevky aj vecné dary ), tiež rodičom a pedagógom ( za občerstvenie) a všetkým, ktorí akýmkoľvek spôsobom prispeli k tejto vydarenej akcii.
(Mgr. M. Mačuhová)