fbpx

Primáni a sekundáni na exkurzii v Nitre

Primáni a sekundáni na exkurzii v Nitre

V stredu 19. októbra 2022 sa študenti prímy a sekundy vybrali pátrať po poklade do areálu Nitrianskeho hradu. Najskôr si prezreli Horné mesto, predovšetkým Pribinovo námestie, kde sa oboznámili s históriou Veľkej Moravy a s osobnosťami jej panovníkov. Prehliadka pokračovala vo vybraných častiach hradného areálu, najmä v Katedrále sv. Emeráma a pri Vazulovej veži, kde sa naučili rozlišovať románsky, gotický a barokový stavebný sloh. Pani sprievodkyňa nezabudla spomenúť ani dôležité osobnosti svätých spojených s Nitrou. Pri prehliadke Diecézneho múzea predstavila život a dielo sv. Konštantína – Cyrila a Metoda. Študenti počas celej prehliadky riešili úlohy v brožúrke. Správne pochopené indície ich napokon priviedli k pokladu v podobe balíčka so sladkou odmenou za vynaloženú námahu. Najväčším pokladom, ktorý študenti v Nitre získali, bol ale hlavne spoločne strávený čas na historickom mieste, o ktorom sa dozvedeli veľa zaujímavostí. Krásne slnečné jesenné počasie a improvizovane dohodnuté stretnutie s pátrom Jankom Hríbom boli už len bonusom príjemne prežitého dňa.

(text: Mgr. Katarína Sekrenešová)