fbpx

ZA ERASMOM DO PRAHY

ZA ERASMOM DO PRAHY

Mgr. Ambróz Jamriško, Praha – Česká republika

Kurz: English for Educators and Admin. Staff

Dátum: 15.8. – 19.8.2022

Miesto:   Praha – Česká republika

 

Mgr. Ambróz Jamriško, riaditeľ školy, sa 15.8. – 19.8.2022 v Prahe zúčastnil kurzu English for Educators and Administrative Staff   v rámci programu Erasmus+.

Aj tento kurz bol súčasťou nášho úspešného projektu s názvom „Od vízie k realizácii“, ktorý prebiehal v období rokov 2020 – 2022. Spolu s pánom riaditeľom bolo do projektu zapojených 9 učiteľov.

Kurz v Prahe bol zameraný na zvyšovanie jazykových kompetencií v angličtine a obohatenie si vedomostí v tomto jazyku. Zároveň poskytol možnosť zoznámiť sa s účastníkmi z iných škôl a krajín a nadviazať tak nové kontakty pre ďalšiu možnú spoluprácu.

Vedenie školy veľmi aktívne podporuje programy Erasmus+ , čoho dôkazom je aj účasť riaditeľa na vzdelávacom kurze. Tešíme sa z toho a dúfame, že v budúcnosti sa aj naďalej bude osobne zapájať do aktivít programu.

(text: PhDr. Anna Gondová)