fbpx

Job Shadowing Barcelona

Job Shadowing Barcelona

Piaristi sú veľká rodina. Rodina, ktorá presahuje hranice Slovenska. Ale niet vzdialenosti, ktorú by nedokázala prekonať, aby sa stretla, upevňovala vzájomné vzťahy a plánovala spoločnú budúcnosť. Budúcnosť, ktorá prinesie spoločné zážitky, zdieľanie skúseností, spoluprácu rôznych kultúr, prekročenie vlastných kultúrnych obmedzení a efektívnejší rozvoj schopností študentov a to všetko v rámci akreditovaného projektu Erasmus+.

Prievidza a Barcelona, dokonalé spojenie a budovanie partnerstva dvoch kultúrne odlišných svetov, ale na pevných základoch rovnakých hodnôt. Začíname…

(Mgr. Barbora Šušolová)