fbpx

Výročie sviečkovej manifestácie

Výročie sviečkovej manifestácie

Dážď, kontrola občianskych preukazov a náhle zaradenie filmu Angelika do programovej ponuky v televízii /“odpútavacia akcia“/.
Aj tak by sa dalo spomínať na 25. marec 1988. Aj naši dejepisári, pár rodičov a dvaja študenti sa zapojili do spomienky na Sviečkovú manifestáciu.
Pri príležitosti jej 36. výročia sme sa v pondelok 25. 3. 2024 v neveľkom počte stretli pred piaristickým kostolom. Počas príhovoru; pozdravu, ktorý pre nás nahral František Mikloško; modlitby, pápežskej a štátnej hymny sme zažili komornú atmosféru.

(Mgr. Zuzana Žišková)