fbpx

Návšteva Múzea holokaustu v Seredi

Návšteva Múzea holokaustu v Seredi

V stredu 22. mája navštívili žiaci 9.A a kvarty Múzeum holokaustu v Seredi. Absolvovali prednášku na tému Úteky z táborov smrti a následne si prezreli expozíciu múzea, ktoré vzniklo v priestoroch bývalého pracovného a koncentračného tábora. Sú v ňom vystavené dobové dokumenty, fotografie a predmety súvisiace s prenasledovaním Židov na Slovensku. Vďaka tejto exkurzii žiaci nadobudli reálnejší pohľad na túto čiernu kapitolu našich dejín. Veríme, že si z nej odniesli morálne posolstvo aj pre svoj vlastný život.

(Mgr. Petra Humajová)